معاونت امور جوانان

شعار سازمان

به منظور رشد وشكوفايي و استفاده از ذوق و استعدادهاي فرهنگي و هنري اعضاء وهمچنين توسعه ومشاركت جوانان در تصميم گيريها و فعاليتهاي مربوط به آنها وتربيت و آموزش جوانان و نوجوانان به منظور آماده سازي آنان در انجام خدمات امدادي وعام المنفعه و همچنين نگهداري اعضاء در مراكز امور انجمنها تشكيل مي گردد.

اعضاء جوان با توجه به علاقه واستعداد خود در اين انجمنها عضو گرديده وفعاليت مي نمايند.

اهداف انجمنها:

1-مشاركت موثر اعضاء مراكز امور جوانان در كليه فعاليتها

2-بهره گيري از ابتكار و خلاقيت اعضاء و تقويت اعتماد به نفس آنان

3-تأثير گذاري در آموزش كمي وكيفي مراكز امور جوانان

4-گسترش زمينه هاي فعاليت بشردوستانه در كليه كلاسهاي آموزشي

5-سازماندهي و جهت دادن به فعايتهاي آموزش بشردوستانه

6-نگهداري و بكار گيري اعضاء و حفظ ارتباط جوانان با جمعيت هلال احمر بصورت پيوسته ودائم

انجمنهاي فعال در سازمان جوانان جمعيت هلال احمر شامل : 1- انجمن ادبي 2- انجمن هنري 3- انجمن امور اجتماعي 4- انجمن معارف 5- انجمن حرفه آموزي

برنامه هاي انجمن ادبي:

1-برگزاري دوره هاي آموزشي كه منابع آن در سطح مقدماتي : آشنايي با نثر ونظم فارسي ، داستان نويسي و مقاله نويسي . در سطح پيشرفته : تاريخ ادبيات ايران ،نمايشنامه نويسي و داستان كوتاه . در سطح تخصصي : سبك شناسي ، شعر نو وادبات فارسي ( تدريس به صورت تئوري و كارگاه آموزشي )

2-برگزاري همايش ادبيات و اهداف بشر دوستانه كه در آن آثار ادبي اعضاء نيز ارائه مي گردد.

3-شركت اعضاء در سمينارهاي ادبي

4-بازديد از نمايشگاههاي آثار ادبي

برنامه هاي انجمن هنري :

1-برگزاري دوره هاي آموزشي كه منابع مورد نياز ان در سطح مقدماتي : آشنايي با تاريخ هنر ، آشنايي با مباني هنرهاي تجسمي ، نمايشي ، موسيقي و … و شناخت ابزار نقاشي ، گرافيك و موسيقي و تشكيلكارگاه عملي ( پايه ) در سطح پيشرفته : آشنايي با خلاقيتهاي هنرهاي تجسمي ، آشنايي با خلاقيتهاي هنرهاي نمايشي ، آموزش موسيقي و نقاشي و گرافيك با تشكيل كارگاه آموزشي . در سطح تخصصي : آموزش دوره هاي نظري با محتواي هنر در خدمت اهداف جمعيت هلال‌احمر و تشكيل كارگاههاي آموزشي مرتبط و ارزيابي پايان دوره

2-برگزاري همايش هنر و اهداف بشردوستانه با تشكيل نمايشگاه آثار اعضاء

3-بازديد اعضاء از نمايشگاههاي هنري

برنامه هاي انجمن امور اجتماعي :

1-برگزاري دوره هاي آموزشي كه منابع آن در سطح مقدماتي : آشنايي با مباني روانشناسي و مشاوره ، تاريخ مسائل اجتماعي ايران ، نظريه هاي علوم اجتماعي ، در سطح پيشرفته : روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ، آسيب شناسي اجتماعي ، تكنيكهاي خاص تحقيق همراه با تشكيل كارگاه آموزشي . در سطح تخصصي : نظريه هاي روانشناسي ، روشهاي تحقيق ، اهداف جمعيت هلال احمر و نقش آن در بهبود مسايل اجتماعي همرا با تشكيل كارگاه آموزشي

2-برگزاري همايش نحوه مقابله با مسائل و مشكلات جوانان

3-بازديد از مراكز مشاوره در خصوص آسيبهاي اجتماعي

برنامه هاي انجمن معارف:

1- برگزاري دوره هاي آموزشي كه منابع آن در سطح مقدماتي : روانخواني و روخواني قران كريم ، آشنايي با اصول و عقايد اخلاق ، اخلاق وتربيت در اديان الهي ، در سطح پيشرفته : آموزش مقدماتي قرائت و حفظ قرآن كريم ، آشنايي با ارزشهاي انساني در اسلام بصورت پروژه . در سطح تخصصي : آموزش مفاهيم و تفسير قرآن كريم و احاديث واهداف بشردوستانه بصورت پروژه

2- برگزار همايش بشردوستي واسلام

3- بازديد از نمايشگاه قرآني

برنامه هاي انجمن حرفه آموزي:

1-  برگزاري دوره هاي آموزشي كه منابع آن در سطح مقدماتي : آموزش زبان انگليسي مقدماتي ، آموزش صنايع دستي ( معرق ، منبت ، گلسازي ) آموزش رايانه . در سطح پيشرفته : آموزش زبان انگليسي پيشرفته . در سطح تخصصي : آموزش اينترنت وآشنايي با سايتهاي اينترنتي ، آموزش الكترونيك ، آموزش رشته هاي فني .

2- تشكيل نمايشگاه صنايع دستي

3- بازديد از مراكز علمي و صنعتي و كارگاههاي صنايع دستي

فعاليتهاي بشر دوستانه به مجموع فعاليتهايي اطلاق مي گردد كه براساس اهداف و ارزش­هاي  انسان دوستانه  با مشاركت داوطلبانه جوانان، عضو و داوطلب به منظور ارايه خدامت عام المنفعه به افراد نيازمند جامعه به ويژه اقشار آسيب پذير صورت مي­پذيرد. اعضاء و داوطلبان علاقه مند براي مشاركت دراين فعاليتها مي­بايست در تيم­هاي بشر دوستانه سازماندهي گردند.

تيم بشر دوستانه به مجموعه­اي از اعضاء كه با ساختاري مشخص در راستاي رسيدن به اهداف بشر دوستانه تلاش مي نمايند اطلاق مي­گردد. زير مجموعه تيم بشر دوستانه، گروه مي­باشد. هر گروه با حضور 10 نفر تشكيل مي­گردد.

تبصره 1: تعداد گروههاي تيم محدود نمي باشد اما حداقل در هر كانون (به جز شاخه دانش­آموزي) دو گروه و هر گروه با حداقل 10 نفر تشكيل مي­شود.

شرايط تشكيل تيم­هاي بشر دوستانه:

    * گذراندن 2 دوره از دوره­هاي آ«وزش عمومي ويژه اعضاء و داوطلبين (دوره آشنايي به جمعيت هلال احمر 1 و دوره اخلاق نيك ورزي در اسلام)
    * برگزاري مجمع عمومي
    * انجام انتخابات
    * انتخاب اعضاي شوراي اجرايي (انتخاب 5 نفر از اعضا به عنوان اعضاي اصلي و دو عضو علي البدل )بعنوان اركان حاكميتي كانون

با اتمام ثبت نام در كليه شاخه­ها، پس از برگزاري دوره­هاي آ«وزشي آشنايي به جمعيت هلال احمر 1 و دوره اخلاق نيك ورزي در اسلام، اولين جلسه هر شاخه با حضور تمامي اعضا و داوطلبان تحت عنوان مجمع عمومي تشكيل مي­شود. دراين نشست پس از معرفي اعضاء و تعيين كانديداها، اعضا و داوطلبان به انجام انتخابات مي­پردازند .

در كليه شاخه­ها پس از تشكيل مجمع عمومي و انتخابات اعضاي شوراي اجرايي بقيه اعضا در قالب گروهها (به ترتيب گروه 1، گروه 2و …) سازماندهي مي­شوند.

اين گروهها در شاخه دانش­آموزي گروه نيك ورزان و عضو آن نيك ورز، در شاخه دانشجويي گروه مهروزان و عضو آن مهرورز و در شاخه آزاد گروه همياران و عضو آن هميار ناميده مي­شوند.

هرگاه تعداد اعضاي هر كدام از اين گروهها از 19 نفر تجاوز نمايند، 10 نفر آخر از گروه جدا، 10 نفر اول گروه اول و باقيمانده گروه دوم را تشكيل مي­دهند و ساير گروهها نيز بدين شكل تشكيل مي­گردد.

حداقل اعضاي يك گروه 10 نفر ( 9نفر عضو و 1 سر گروه)است كه سر گروه توسط اعضا همان گروه انتخابات مي­گردد.

در زمان فعاليت، سر گروهها با دبير كانون همكاري مي­نمايند.

تبصره1: در كانون دانش­آموزي اعضا در چهارگروه 10 نفره سازماندهي مي­شوند.

تبصره 2: در كانون كارگري فاقد تيم بشر دوستانه مي­باشد.

تبصره3: شرط عضويت در تيم بشر دوستانه و دريافت كارت عضويت گذراندن دو دوره آموزشي فوق الذكر مي­باشد.

وظايف تيم بشر دوستانه:

·         مشاركت و حضور فعال در برنامه­هاي بشر دوستانه – فرهنگي- اجتماعي و آموزشي سازمان

·         مشاركت در كلاسها و كارگاه­هاي آموزشي و دوره­هاي باز آموزي

·         برنامه­ريزي و اجراي طرحها  و پروژه هاي مورد نياز سازمان

·         حضور مستمر و ثمر بخش در تصميم سازي و تصميم گيريها

·         تلاش در جهت معرفي و شناساندن فعاليتهاي سازمان به ساير جوانان و اقشار مختلف جامعه

·         جلب مشاركت ساير جوانان علاقمند و واجد شرايط عضويت

تبصره: ارتقاء عضويت براساس رده­هاي مختلف اعضا و داوطلبان (عادي- فعال- ويژه) در دستور العمل جامع اطلاع رساني، فراخوان و پذيرش با شناسه ج/1 قيد گرديده است.

رده­هاي داوطلبي در تيم­هاي بشر دوستانه

داوطلب عادي

داوطلب فعال

داوطلب ويژه

داوطلب عادي:

فردي است كه دوره آ«وزشي عمومي آشنايي با جمعيت هلال احمر (1) را گذرانده و با اداي سوگند نامه عضويت ، با حضور در تيم هاي بشر دوستانه و امدادي آمادگي خود را براي شركت در فعاليتهاي بشر دوستانه و امدادي اعلام مي­نمايند .

داوطلب فعال:

فردي است كه از داوطلب عادي او حداقل شش ماه سپري شده باشد و ضمن گذراندن دوره كامل آموزش­هاي عمومي (آشنايي با جمعيت هلال احمر (1) ،اخلاق نيك ورزي در اسلام و امداد و كمكهاي اوليه عمومي) با عضويت در يكي از تيم­هاي بشر دوستانه يا امدادي مشاركت داشته باشد.

تبصره1: ميزان ساعات حضور داوطلب در دوره­هاي آموزشي و يا اردوها (اعم از اردوهاي آ«وزشي ، اردوهاي فرهنگي، اردوهاي جهادي، اردوهاي امدادي و …) در سرانه فعاليت وي محاسبه ميگردد.

تبصره2: كليه داوطلباني كه در طول سال حداقل يك طرح علمي – كاربردي در راستاي اهداف جمعيت ارايه دهند داوطلب فعال محسوب مي­گردند

تبصره3: داوطلباني كه در طول سال حداقل در سه فعاليت بشر دوستانه كاربردي از قبيل اهداء خون، كاروان نيكوكاري و يا طرح مسافرين نوروزي، جمع آوري كمكهاي مردمي و … شركت نمايند و يا در يك فعاليت سه بار حضور داشته باشد، داوطلب فعال محسوب مي­گردند.

داوطلب ويژه:

فردي كه حداقل با داشتن دو سال سابقه عضويت و گذراندن كليه دوره­هاي آ«وزشي عمومي و تخصصي سازمان، ضمن داشتن تجربه كافي در فعاليتهاي امدادي و بشر دوستانه در هدايت و رهبري تيم­ها مهارت داشته و حداقل به ميزان 200 ساعت در طول سال در فعاليتهاي بشر دوستانه يا امدادي مشاركت داشته باشد.

تبصره1: ميزان ساعات حضور داوطلب در دوره­هاي آموزشي و يا اردوها (اعم از اردوهاي آ«وزشي ، اردوهاي فرهنگي، اردوهاي جهادي، اردوهاي امدادي و …) در سرانه فعاليت وي محاسبه ميگردد.

تبصره2: داوطلبان فعالي كه در طول سال حداقل يك طرح علمي – كاربردي در راستاي اهداف جمعيت ارايه دهند داوطلب ويژه محسوب مي­گردند

تبصره3: داوطلباني كه در طول سال حداقل در سه فعاليت بشر دوستانه كاربردي از قبيل اهداء خون، كاروان نيكوكاري و يا طرح مسافرين نوروزي، جمع آوري كمكهاي مردمي(طي سه مرحله مشاركت) و … شركت نمايند و يا در يك فعاليت سه بار حضور داشته باشد، داوطلب ويژه محسوب مي­گردند

تبصره4: ارتقاء رده­هاي مختلف عضويت و يا داوطلبي با كسب شرايط ذكر شده و پيشنهاد معاون امور جوانان استان و تصويب مدير عامل استان ميسر خواهد بود.

فعاليتهاي امدادي به مجموعه فعاليت هايي اطلاق مي­گردد كه منجر به ايجاد آمادگي داوطلبان جهت ارايه خدمات به آسيب ديدگان از حوادث و سوانح مي­گردد. اين فعاليتها شامل: امداد و نجات در سوانح و حوادث، مشاركت در اردوهاي امدادي ، تمرين، باز آموزي، رژه امدادي و … مي­گردد.

تبصره: بكارگيري و بهرهمندي از خدمات تيم­هاي امدادي جوانان (در سوانح) با مديريت سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر است.

داوطلبان علاقمند به شركت در فعاليتهاي امدادي سازمان جوانان در سه رده امداديار، امداديار ارشد و امدادگر سازماندهي مي­گردند.

شرايط احراز رده امدادياري:

–          حداقل سن 15 سال

–          گذراندن دوره آموزشي امداد و كمكهاي اوليه (32ساعته) با موفقيت (كسب حداقل نمره 60 از 100 امتياز آزمون)

–          تاييد مقام مافوق برنامه

شرايط احراز رده امدايار ارشد:

–          سپري شدن حداقل شش ماه از رده امدادياري

–          گذراندن دوره­هاي باز آموزي(10 ساعته)

–          مشاركت فعال در اردوهاي امدادي، تمرينات و رژه­ها.

شرايط احراز رده امدادگري:

–          سپري شدن حداقل سه ماه از رده امدايار ارشد

–          معرفي به سازمان امداد و نجات جهت گذراندن دوره امداد تكميلي و ديگر آوزش هاي لازمه

–          تاييد مقام مافوق برنامه

تبصره1: محورهاي فعاليتي امدادي در دستورالعمل جامع فعاليتهاي امدادي ذكر گرديده است.

تبصره2: تعريف سرانه فعاليتهاي امدادي براي درج در سوابق داوطلب جهت ايجاد حق مشاركت در انتخابات جمعيت در دستور العمل جامع اطلاع رساني، فراخوان و پذيرش با شناسه ج/1 قيد گرديده است.

تبصره 3: در شاخه دانش­آموزي و جوانان زير 18 سال كسب رضايت والدين الزامي است.

تيم امداي : متشكل از 33 نفر عضو آموزش ديده ( امداديار يا امداديار ارشد ) مي­باشد كه براساس ساختار تشكيلاتي مصوب سازمان امداد و نجات تشكيل و به عنوان تيم امدادي آموزشي به فعايت مي­پردازد.

نحوه تشكيل تيم­هاي امدادي :

–          حداقل سن 16سال تمام

–          گذراندن موفقيت آميز دوره امداد عمومي

–          وجود حداقل 33 نفر عضو علاقه مند با شرايط فوق

–          رعايت استانداردهاي تيم هاي امدادي

–          رعايت سهميه مشخص شده براي هر استان از سوي سازمان جوانان

وظايف تيم امدادي :

–          مشاركت در فعاليتهاي امدادي (رژه ، مانور ، اردوو…)

–          مشاركت در كلاس­ها و كارگاه­هي آموزشي و باز آموزي

–          برنامه ريزي و اجراي طرح­ها و پروژه­هاي امدادي مورد نياز سازمان

–          آماده سازي و نگهداري اعضاي تيم براي تحويل به سازمان امداد و نجات (پس از كسب شرايط مورد نياز )

در مركز استان كميته­اي با حضور مدير عامل جمعيت استان ، معون امور جوانان ، معاون امدادونجات و نمايندگان مجمع استاني جوانان جمعيت ، معاونتها و دبير هاي كانونها تشكيل تا هماهنگي لازم را براي سازماندهي امدادي اعضاء داوطلبان به عمل آورند. تعداد تيم­ها بنا به ظرفيت هر استان، تعداد شعب آن و همچنين توانمندي و امكانات و درجه استان تشكيل مي­شوند.

تقدیر و تشکر مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی از برگزار کنندگان هفتمین دوره مسابقات استانی المپیاد آماده دادرس هلال احمر استان

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی، سعید رهبر سوره در پیامی، از تلاش های برگزار کنندگان مسابقات استانی المپیاد آماده دادرس اعم…

تماس با ما

راه های تماس با معاونت امداد و نجات

  • آدرس ایمیل سازمان
  • شماره تماس سازمان

آدرس

ارومیه - خیابان شهید بهشتی - ساختمان هلال احمر استان آذربایجان غربی طبقه سوم

صفحات اجتماعی

در جریان رویداد های روزانه معاونت باشید

telegram
Twitter
instagram
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن