معاونت امور جوانان

شعار سازمان

به منظور رشد وشكوفايي و استفاده از ذوق و استعدادهاي فرهنگي و هنري اعضاء وهمچنين توسعه ومشاركت جوانان در تصميم گيريها و فعاليتهاي مربوط به آنها وتربيت و آموزش جوانان و نوجوانان به منظور آماده سازي آنان در انجام خدمات امدادي وعام المنفعه و همچنين نگهداري اعضاء در مراكز امور انجمنها تشكيل مي گردد.

اعضاء جوان با توجه به علاقه واستعداد خود در اين انجمنها عضو گرديده وفعاليت مي نمايند.

اهداف انجمنها:

1-مشاركت موثر اعضاء مراكز امور جوانان در كليه فعاليتها

2-بهره گيري از ابتكار و خلاقيت اعضاء و تقويت اعتماد به نفس آنان

3-تأثير گذاري در آموزش كمي وكيفي مراكز امور جوانان

4-گسترش زمينه هاي فعاليت بشردوستانه در كليه كلاسهاي آموزشي

5-سازماندهي و جهت دادن به فعايتهاي آموزش بشردوستانه

6-نگهداري و بكار گيري اعضاء و حفظ ارتباط جوانان با جمعيت هلال احمر بصورت پيوسته ودائم

انجمنهاي فعال در سازمان جوانان جمعيت هلال احمر شامل : 1- انجمن ادبي 2- انجمن هنري 3- انجمن امور اجتماعي 4- انجمن معارف 5- انجمن حرفه آموزي

برنامه هاي انجمن ادبي:

1-برگزاري دوره هاي آموزشي كه منابع آن در سطح مقدماتي : آشنايي با نثر ونظم فارسي ، داستان نويسي و مقاله نويسي . در سطح پيشرفته : تاريخ ادبيات ايران ،نمايشنامه نويسي و داستان كوتاه . در سطح تخصصي : سبك شناسي ، شعر نو وادبات فارسي ( تدريس به صورت تئوري و كارگاه آموزشي )

2-برگزاري همايش ادبيات و اهداف بشر دوستانه كه در آن آثار ادبي اعضاء نيز ارائه مي گردد.

3-شركت اعضاء در سمينارهاي ادبي

4-بازديد از نمايشگاههاي آثار ادبي

برنامه هاي انجمن هنري :

1-برگزاري دوره هاي آموزشي كه منابع مورد نياز ان در سطح مقدماتي : آشنايي با تاريخ هنر ، آشنايي با مباني هنرهاي تجسمي ، نمايشي ، موسيقي و … و شناخت ابزار نقاشي ، گرافيك و موسيقي و تشكيلكارگاه عملي ( پايه ) در سطح پيشرفته : آشنايي با خلاقيتهاي هنرهاي تجسمي ، آشنايي با خلاقيتهاي هنرهاي نمايشي ، آموزش موسيقي و نقاشي و گرافيك با تشكيل كارگاه آموزشي . در سطح تخصصي : آموزش دوره هاي نظري با محتواي هنر در خدمت اهداف جمعيت هلال‌احمر و تشكيل كارگاههاي آموزشي مرتبط و ارزيابي پايان دوره

2-برگزاري همايش هنر و اهداف بشردوستانه با تشكيل نمايشگاه آثار اعضاء

3-بازديد اعضاء از نمايشگاههاي هنري

برنامه هاي انجمن امور اجتماعي :

1-برگزاري دوره هاي آموزشي كه منابع آن در سطح مقدماتي : آشنايي با مباني روانشناسي و مشاوره ، تاريخ مسائل اجتماعي ايران ، نظريه هاي علوم اجتماعي ، در سطح پيشرفته : روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ، آسيب شناسي اجتماعي ، تكنيكهاي خاص تحقيق همراه با تشكيل كارگاه آموزشي . در سطح تخصصي : نظريه هاي روانشناسي ، روشهاي تحقيق ، اهداف جمعيت هلال احمر و نقش آن در بهبود مسايل اجتماعي همرا با تشكيل كارگاه آموزشي

2-برگزاري همايش نحوه مقابله با مسائل و مشكلات جوانان

3-بازديد از مراكز مشاوره در خصوص آسيبهاي اجتماعي

برنامه هاي انجمن معارف:

1- برگزاري دوره هاي آموزشي كه منابع آن در سطح مقدماتي : روانخواني و روخواني قران كريم ، آشنايي با اصول و عقايد اخلاق ، اخلاق وتربيت در اديان الهي ، در سطح پيشرفته : آموزش مقدماتي قرائت و حفظ قرآن كريم ، آشنايي با ارزشهاي انساني در اسلام بصورت پروژه . در سطح تخصصي : آموزش مفاهيم و تفسير قرآن كريم و احاديث واهداف بشردوستانه بصورت پروژه

2- برگزار همايش بشردوستي واسلام

3- بازديد از نمايشگاه قرآني

برنامه هاي انجمن حرفه آموزي:

1-  برگزاري دوره هاي آموزشي كه منابع آن در سطح مقدماتي : آموزش زبان انگليسي مقدماتي ، آموزش صنايع دستي ( معرق ، منبت ، گلسازي ) آموزش رايانه . در سطح پيشرفته : آموزش زبان انگليسي پيشرفته . در سطح تخصصي : آموزش اينترنت وآشنايي با سايتهاي اينترنتي ، آموزش الكترونيك ، آموزش رشته هاي فني .

2- تشكيل نمايشگاه صنايع دستي

3- بازديد از مراكز علمي و صنعتي و كارگاههاي صنايع دستي

فعاليتهاي بشر دوستانه به مجموع فعاليتهايي اطلاق مي گردد كه براساس اهداف و ارزش­هاي  انسان دوستانه  با مشاركت داوطلبانه جوانان، عضو و داوطلب به منظور ارايه خدامت عام المنفعه به افراد نيازمند جامعه به ويژه اقشار آسيب پذير صورت مي­پذيرد. اعضاء و داوطلبان علاقه مند براي مشاركت دراين فعاليتها مي­بايست در تيم­هاي بشر دوستانه سازماندهي گردند.

تيم بشر دوستانه به مجموعه­اي از اعضاء كه با ساختاري مشخص در راستاي رسيدن به اهداف بشر دوستانه تلاش مي نمايند اطلاق مي­گردد. زير مجموعه تيم بشر دوستانه، گروه مي­باشد. هر گروه با حضور 10 نفر تشكيل مي­گردد.

تبصره 1: تعداد گروههاي تيم محدود نمي باشد اما حداقل در هر كانون (به جز شاخه دانش­آموزي) دو گروه و هر گروه با حداقل 10 نفر تشكيل مي­شود.

شرايط تشكيل تيم­هاي بشر دوستانه:

    * گذراندن 2 دوره از دوره­هاي آ«وزش عمومي ويژه اعضاء و داوطلبين (دوره آشنايي به جمعيت هلال احمر 1 و دوره اخلاق نيك ورزي در اسلام)
    * برگزاري مجمع عمومي
    * انجام انتخابات
    * انتخاب اعضاي شوراي اجرايي (انتخاب 5 نفر از اعضا به عنوان اعضاي اصلي و دو عضو علي البدل )بعنوان اركان حاكميتي كانون

با اتمام ثبت نام در كليه شاخه­ها، پس از برگزاري دوره­هاي آ«وزشي آشنايي به جمعيت هلال احمر 1 و دوره اخلاق نيك ورزي در اسلام، اولين جلسه هر شاخه با حضور تمامي اعضا و داوطلبان تحت عنوان مجمع عمومي تشكيل مي­شود. دراين نشست پس از معرفي اعضاء و تعيين كانديداها، اعضا و داوطلبان به انجام انتخابات مي­پردازند .

در كليه شاخه­ها پس از تشكيل مجمع عمومي و انتخابات اعضاي شوراي اجرايي بقيه اعضا در قالب گروهها (به ترتيب گروه 1، گروه 2و …) سازماندهي مي­شوند.

اين گروهها در شاخه دانش­آموزي گروه نيك ورزان و عضو آن نيك ورز، در شاخه دانشجويي گروه مهروزان و عضو آن مهرورز و در شاخه آزاد گروه همياران و عضو آن هميار ناميده مي­شوند.

هرگاه تعداد اعضاي هر كدام از اين گروهها از 19 نفر تجاوز نمايند، 10 نفر آخر از گروه جدا، 10 نفر اول گروه اول و باقيمانده گروه دوم را تشكيل مي­دهند و ساير گروهها نيز بدين شكل تشكيل مي­گردد.

حداقل اعضاي يك گروه 10 نفر ( 9نفر عضو و 1 سر گروه)است كه سر گروه توسط اعضا همان گروه انتخابات مي­گردد.

در زمان فعاليت، سر گروهها با دبير كانون همكاري مي­نمايند.

تبصره1: در كانون دانش­آموزي اعضا در چهارگروه 10 نفره سازماندهي مي­شوند.

تبصره 2: در كانون كارگري فاقد تيم بشر دوستانه مي­باشد.

تبصره3: شرط عضويت در تيم بشر دوستانه و دريافت كارت عضويت گذراندن دو دوره آموزشي فوق الذكر مي­باشد.

وظايف تيم بشر دوستانه:

·         مشاركت و حضور فعال در برنامه­هاي بشر دوستانه – فرهنگي- اجتماعي و آموزشي سازمان

·         مشاركت در كلاسها و كارگاه­هاي آموزشي و دوره­هاي باز آموزي

·         برنامه­ريزي و اجراي طرحها  و پروژه هاي مورد نياز سازمان

·         حضور مستمر و ثمر بخش در تصميم سازي و تصميم گيريها

·         تلاش در جهت معرفي و شناساندن فعاليتهاي سازمان به ساير جوانان و اقشار مختلف جامعه

·         جلب مشاركت ساير جوانان علاقمند و واجد شرايط عضويت

تبصره: ارتقاء عضويت براساس رده­هاي مختلف اعضا و داوطلبان (عادي- فعال- ويژه) در دستور العمل جامع اطلاع رساني، فراخوان و پذيرش با شناسه ج/1 قيد گرديده است.

رده­هاي داوطلبي در تيم­هاي بشر دوستانه

داوطلب عادي

داوطلب فعال

داوطلب ويژه

داوطلب عادي:

فردي است كه دوره آ«وزشي عمومي آشنايي با جمعيت هلال احمر (1) را گذرانده و با اداي سوگند نامه عضويت ، با حضور در تيم هاي بشر دوستانه و امدادي آمادگي خود را براي شركت در فعاليتهاي بشر دوستانه و امدادي اعلام مي­نمايند .

داوطلب فعال:

فردي است كه از داوطلب عادي او حداقل شش ماه سپري شده باشد و ضمن گذراندن دوره كامل آموزش­هاي عمومي (آشنايي با جمعيت هلال احمر (1) ،اخلاق نيك ورزي در اسلام و امداد و كمكهاي اوليه عمومي) با عضويت در يكي از تيم­هاي بشر دوستانه يا امدادي مشاركت داشته باشد.

تبصره1: ميزان ساعات حضور داوطلب در دوره­هاي آموزشي و يا اردوها (اعم از اردوهاي آ«وزشي ، اردوهاي فرهنگي، اردوهاي جهادي، اردوهاي امدادي و …) در سرانه فعاليت وي محاسبه ميگردد.

تبصره2: كليه داوطلباني كه در طول سال حداقل يك طرح علمي – كاربردي در راستاي اهداف جمعيت ارايه دهند داوطلب فعال محسوب مي­گردند

تبصره3: داوطلباني كه در طول سال حداقل در سه فعاليت بشر دوستانه كاربردي از قبيل اهداء خون، كاروان نيكوكاري و يا طرح مسافرين نوروزي، جمع آوري كمكهاي مردمي و … شركت نمايند و يا در يك فعاليت سه بار حضور داشته باشد، داوطلب فعال محسوب مي­گردند.

داوطلب ويژه:

فردي كه حداقل با داشتن دو سال سابقه عضويت و گذراندن كليه دوره­هاي آ«وزشي عمومي و تخصصي سازمان، ضمن داشتن تجربه كافي در فعاليتهاي امدادي و بشر دوستانه در هدايت و رهبري تيم­ها مهارت داشته و حداقل به ميزان 200 ساعت در طول سال در فعاليتهاي بشر دوستانه يا امدادي مشاركت داشته باشد.

تبصره1: ميزان ساعات حضور داوطلب در دوره­هاي آموزشي و يا اردوها (اعم از اردوهاي آ«وزشي ، اردوهاي فرهنگي، اردوهاي جهادي، اردوهاي امدادي و …) در سرانه فعاليت وي محاسبه ميگردد.

تبصره2: داوطلبان فعالي كه در طول سال حداقل يك طرح علمي – كاربردي در راستاي اهداف جمعيت ارايه دهند داوطلب ويژه محسوب مي­گردند

تبصره3: داوطلباني كه در طول سال حداقل در سه فعاليت بشر دوستانه كاربردي از قبيل اهداء خون، كاروان نيكوكاري و يا طرح مسافرين نوروزي، جمع آوري كمكهاي مردمي(طي سه مرحله مشاركت) و … شركت نمايند و يا در يك فعاليت سه بار حضور داشته باشد، داوطلب ويژه محسوب مي­گردند

تبصره4: ارتقاء رده­هاي مختلف عضويت و يا داوطلبي با كسب شرايط ذكر شده و پيشنهاد معاون امور جوانان استان و تصويب مدير عامل استان ميسر خواهد بود.

فعاليتهاي امدادي به مجموعه فعاليت هايي اطلاق مي­گردد كه منجر به ايجاد آمادگي داوطلبان جهت ارايه خدمات به آسيب ديدگان از حوادث و سوانح مي­گردد. اين فعاليتها شامل: امداد و نجات در سوانح و حوادث، مشاركت در اردوهاي امدادي ، تمرين، باز آموزي، رژه امدادي و … مي­گردد.

تبصره: بكارگيري و بهرهمندي از خدمات تيم­هاي امدادي جوانان (در سوانح) با مديريت سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر است.

داوطلبان علاقمند به شركت در فعاليتهاي امدادي سازمان جوانان در سه رده امداديار، امداديار ارشد و امدادگر سازماندهي مي­گردند.

شرايط احراز رده امدادياري:

–          حداقل سن 15 سال

–          گذراندن دوره آموزشي امداد و كمكهاي اوليه (32ساعته) با موفقيت (كسب حداقل نمره 60 از 100 امتياز آزمون)

–          تاييد مقام مافوق برنامه

شرايط احراز رده امدايار ارشد:

–          سپري شدن حداقل شش ماه از رده امدادياري

–          گذراندن دوره­هاي باز آموزي(10 ساعته)

–          مشاركت فعال در اردوهاي امدادي، تمرينات و رژه­ها.

شرايط احراز رده امدادگري:

–          سپري شدن حداقل سه ماه از رده امدايار ارشد

–          معرفي به سازمان امداد و نجات جهت گذراندن دوره امداد تكميلي و ديگر آوزش هاي لازمه

–          تاييد مقام مافوق برنامه

تبصره1: محورهاي فعاليتي امدادي در دستورالعمل جامع فعاليتهاي امدادي ذكر گرديده است.

تبصره2: تعريف سرانه فعاليتهاي امدادي براي درج در سوابق داوطلب جهت ايجاد حق مشاركت در انتخابات جمعيت در دستور العمل جامع اطلاع رساني، فراخوان و پذيرش با شناسه ج/1 قيد گرديده است.

تبصره 3: در شاخه دانش­آموزي و جوانان زير 18 سال كسب رضايت والدين الزامي است.

تيم امداي : متشكل از 33 نفر عضو آموزش ديده ( امداديار يا امداديار ارشد ) مي­باشد كه براساس ساختار تشكيلاتي مصوب سازمان امداد و نجات تشكيل و به عنوان تيم امدادي آموزشي به فعايت مي­پردازد.

نحوه تشكيل تيم­هاي امدادي :

–          حداقل سن 16سال تمام

–          گذراندن موفقيت آميز دوره امداد عمومي

–          وجود حداقل 33 نفر عضو علاقه مند با شرايط فوق

–          رعايت استانداردهاي تيم هاي امدادي

–          رعايت سهميه مشخص شده براي هر استان از سوي سازمان جوانان

وظايف تيم امدادي :

–          مشاركت در فعاليتهاي امدادي (رژه ، مانور ، اردوو…)

–          مشاركت در كلاس­ها و كارگاه­هي آموزشي و باز آموزي

–          برنامه ريزي و اجراي طرح­ها و پروژه­هاي امدادي مورد نياز سازمان

–          آماده سازي و نگهداري اعضاي تيم براي تحويل به سازمان امداد و نجات (پس از كسب شرايط مورد نياز )

در مركز استان كميته­اي با حضور مدير عامل جمعيت استان ، معون امور جوانان ، معاون امدادونجات و نمايندگان مجمع استاني جوانان جمعيت ، معاونتها و دبير هاي كانونها تشكيل تا هماهنگي لازم را براي سازماندهي امدادي اعضاء داوطلبان به عمل آورند. تعداد تيم­ها بنا به ظرفيت هر استان، تعداد شعب آن و همچنين توانمندي و امكانات و درجه استان تشكيل مي­شوند.

تماس با ما

راه های تماس با معاونت امداد و نجات

  • آدرس ایمیل سازمان
  • شماره تماس سازمان

آدرس

ارومیه - خیابان شهید بهشتی - ساختمان هلال احمر استان آذربایجان غربی طبقه سوم

صفحات اجتماعی

در جریان رویداد های روزانه معاونت باشید

telegram
Twitter
instagram
بستن