اخبار منتخباطلاعیه هامزایدهمناقصه

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

 

جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به خرید اقلام مورد نیاز خود به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۹ می باشد.

ردیفنوع کالامقدارردیفنوع کالامقدار
۱برنج ۱۰ کیلویی۱۵۰۰ کیسه۵چای ۵۰۰ گرمی۱۵۰۰ بسته
۲ماکارونی ۷۰۰ گرمی۶۰۰۰ بسته۶قند ۹۰۰ گرمی۱۵۰۰ بسته
۳روغن مایع ۸۱۰ گرمی۳۰۰۰ بطری۷عدس ۹۰۰ گرمی۱۵۰۰ بسته
۴رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی۱۵۰۰ قوطی

 

  • مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: از مورخه ۱۱/۰۸/۱۳۹۹ لغایت پایان وقت اداری ساعت ۱۴:۳۰ مورخه ۱۹/۰۸/۱۳۹۹
  • مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه: حداکثر تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخه ۰۱/۰۹/۱۳۹۹
  • زمان تحویل فیزیکی فقط پاکت(الف): تا پایان ساعت اداری مورخه ۰۱/۰۹/۱۳۹۹

(توضیح اینکه طبق بخشنامه شماره ۱۴۰۹۲۵/۱ وزارت صنعت و معدن و تجارت کلیه پیشنهاد دهندگان از ارسال نسخ فیزیکی پاکت های (“ب” اسناد مناقصه) و (“ج”برگ پیشنهاد قیمت) خودداری نموده و صرفاً نسخ الکترنیکی اسناد با استفاده از امضاء الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت / موسسه /سازمان، امضا و مهر شده و در سامانه بارگذاری شوند و نیازی به چاپ، امضاء و مهر گرم و اسکن اسناد نبوده و نیازی به ارسال فیزیکی نسخ نمی باشد)

  • زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ مورخه ۰۲/۰۹/۱۳۹۹
  • نشانی و شماره تماس: ارومیه- بلوار شهید باهنر- جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی- دبیر خانه کمسیون معاملات تلفن تماس۳۳۸۵۰۱۴۱-۰۴۴ (داخلی۱۰۹)

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی

 

 

جهت دانلود فایل pdf مناقصه بر روی این نوشته کلیک کنید 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن