پیامهای آموزشی زلزله

به‌منظور حفظ ایمنی و حفاظت از سلامت خود و دیگر افراد ساکن در ساختمان در برابر وقوع زلزله و کاهش جراحات ناشی از خردشدن و ریزش شیشه ها و پنجره ها بر اثر لرزش ها و ارتعاش ها، هم اکنون روی آن ها از برچسب های شیشه استفاده کنید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن