پیامهای آموزشی زلزله

به‌منظور آمادگی در برابر وقوع زلزله از قرار دادن کمد، کتابخانه و اجسامی که احتمال افتادن و مسدود کردن راه-های خروجی را دارند، کنار یا مجاورت درب اتاق‌ها و خروجی‌ها خودداری کنید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن