پیامهای آموزشیپیامهای آموزشی زلزله

آیا می‌دانید با انجام اقدامات ایمنی و محافظتی می‌توانید باعث کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع زلزله شوید؟

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن