مزایده

(( آگهی واگذاری محل به اجاره ))

جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به واگذاری فیزیوتراپی ارومیه (با تجهیزات کامل) و میاندوآب (بدون تجهیزات) خود با مشخصات و براساس شرایط نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق اجاره اقدام نماید .
۱ – متقاضیان می توانند از تاریخ ۰۵/۰۸/۹۷ تا تاریخ ۱۵/۰۸/۹۷ از ساعت ۴۵/۷صبح لغایت ۴۵/۱۴ظهر از محل مشخص شده بازدید بعمل آورده و پیشنهادات خود را تا تاریخ ۱۵/۰۸/۹۷در پاکت سربسته به دبیرخانه جمعیت هلال احمر استان ارائه نمایند .
۲ – زمان بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه ۲۰/۰۸/۹۷
ضمناً شرکت کنندگان قبل از ارائه پیشنهاد بایستی از محل بازدید بعمل آورده و سپس نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند .
آدرس : ارومیه – خیابان شهید آیت اله کاشانی – روبروی اداره کل امور مالیاتی و دارائی – مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی .
میاندوآب : میدان شهرداری – خیابان پاسداران – جنب شبکه بهداشت و درمان – درمانگاه شبانه روزی جمعیت هلال احمر میاندوآب .
• به درخواست متقاضیان قبل و بعد از تاریخ تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود .
• در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام با شماره تلفن : ۳۳۸۵۰۱۴۱=۰۴۴ داخلی ۱۰۸ کارشناس امور قراردادهای استان تماس حاصل نمایند .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن