ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

آمار بازدید اتحادیه    کمينه 
  اتحادیه    کمينه 

موقعیت شما: معاونت ها > معاونت داوطلبان  > حمايتي > خدمات وام
خدمات وام اتحادیه    کمينه 

1-وام ضروري (اشتغال و خودكفايي) :
 به منظور حمايت از اقشار آسيب ديده و فاقد سرپرست و افراد واجد شرايط و در صورت ارائه گواهي مهارت فني و حرفه اي بر اساس توافقنامه منعقده بين جمعيت هلال احمر و بانك ملت به متقاضيان معرفي شده تا سقف مبلغ 000/000/5 ريال پرداخت مي گردد.
 
2- وام درمان، تهيه دارو و تجهيزات پزشكي :
وام درمان به بيماران محرومي تعلق مي گيرد كه امكان تأمين هزينه هاي درماني را ندارند و بيش از چهار ماه از تاريخ پايان دوره درمانشان به تشخيص پزشك معتمد نگذشته باشد و سقف وام تا مبلغ 000/000/5 ريال از طريق معرفي به بانك ملت قابل پرداخت مي باشد.
 
3- وام دانشجويي :
حداكثر يكبار در طول تحصيل به دانشجويان محرومي تعلق مي گيرد كه امكان تأمين هزينه هاي تحصيلشان را ندارند و در صورت ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از سوي دانشگاه مربوطه مي توانند تا سقف مبلغ 000/000/5 ريال بهره مند شوند.
 
4- وام ديه :‌
وام پرداخت ديه به افرادي تعلق مي گيرد كه در اثر تصادف منجر به صدمه و يا قتل غيرعمد محكوم شده باشند.
براي احراز ارائه گواهي سازمان زندانها يا دواير اجراي احكام جزايي در ارتباط با متقاضي وام الزامي است و به شماره حساب اعلام شده توسط مراجع قضايي ذيصلاح پرداخت مي گردد. پرداخت وام ديه توسط جمعيت هلال احمر به واجدين شرايط پرداخت مي گردد و سقف وام تا مبلغ 000/000/20 ريال مي باشد.

دوشنبه 27 آذر 1396
  اتحادیه    کمينه 

 

 

 

 

 

 

    کمينه 
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.