ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

آمار بازدید اتحادیه    کمينه 
  اتحادیه    کمينه 

موقعیت شما: معاونت ها > معاونت امور جوانان > جذب و سازماندهي > فعاليتهاي بشردوستانه
  اتحادیه    کمينه 

فعاليتهاي بشر دوستانه به مجموع فعاليتهايي اطلاق مي گردد كه براساس اهداف و ارزش­هاي  انسان دوستانه  با مشاركت داوطلبانه جوانان، عضو و داوطلب به منظور ارايه خدامت عام المنفعه به افراد نيازمند جامعه به ويژه اقشار آسيب پذير صورت مي­پذيرد. اعضاء و داوطلبان علاقه مند براي مشاركت دراين فعاليتها مي­بايست در تيم­هاي بشر دوستانه سازماندهي گردند.

تيم بشر دوستانه به مجموعه­اي از اعضاء كه با ساختاري مشخص در راستاي رسيدن به اهداف بشر دوستانه تلاش مي نمايند اطلاق مي­گردد. زير مجموعه تيم بشر دوستانه، گروه مي­باشد. هر گروه با حضور 10 نفر تشكيل مي­گردد.

 

تبصره 1: تعداد گروههاي تيم محدود نمي باشد اما حداقل در هر كانون (به جز شاخه دانش­آموزي) دو گروه و هر گروه با حداقل 10 نفر تشكيل مي­شود.

شرايط تشكيل تيم­هاي بشر دوستانه:

    * گذراندن 2 دوره از دوره­هاي آ«وزش عمومي ويژه اعضاء و داوطلبين (دوره آشنايي به جمعيت هلال احمر 1 و دوره اخلاق نيك ورزي در اسلام)
    * برگزاري مجمع عمومي
    * انجام انتخابات
    * انتخاب اعضاي شوراي اجرايي (انتخاب 5 نفر از اعضا به عنوان اعضاي اصلي و دو عضو علي البدل )بعنوان اركان حاكميتي كانون

با اتمام ثبت نام در كليه شاخه­ها، پس از برگزاري دوره­هاي آ«وزشي آشنايي به جمعيت هلال احمر 1 و دوره اخلاق نيك ورزي در اسلام، اولين جلسه هر شاخه با حضور تمامي اعضا و داوطلبان تحت عنوان مجمع عمومي تشكيل مي­شود. دراين نشست پس از معرفي اعضاء و تعيين كانديداها، اعضا و داوطلبان به انجام انتخابات مي­پردازند .

در كليه شاخه­ها پس از تشكيل مجمع عمومي و انتخابات اعضاي شوراي اجرايي بقيه اعضا در قالب گروهها (به ترتيب گروه 1، گروه 2و ...) سازماندهي مي­شوند.

اين گروهها در شاخه دانش­آموزي گروه نيك ورزان و عضو آن نيك ورز، در شاخه دانشجويي گروه مهروزان و عضو آن مهرورز و در شاخه آزاد گروه همياران و عضو آن هميار ناميده مي­شوند.

هرگاه تعداد اعضاي هر كدام از اين گروهها از 19 نفر تجاوز نمايند، 10 نفر آخر از گروه جدا، 10 نفر اول گروه اول و باقيمانده گروه دوم را تشكيل مي­دهند و ساير گروهها نيز بدين شكل تشكيل مي­گردد.

حداقل اعضاي يك گروه 10 نفر ( 9نفر عضو و 1 سر گروه)است كه سر گروه توسط اعضا همان گروه انتخابات مي­گردد.

در زمان فعاليت، سر گروهها با دبير كانون همكاري مي­نمايند.

تبصره1: در كانون دانش­آموزي اعضا در چهارگروه 10 نفره سازماندهي مي­شوند.

تبصره 2: در كانون كارگري فاقد تيم بشر دوستانه مي­باشد.

تبصره3: شرط عضويت در تيم بشر دوستانه و دريافت كارت عضويت گذراندن دو دوره آموزشي فوق الذكر مي­باشد.

وظايف تيم بشر دوستانه:

·         مشاركت و حضور فعال در برنامه­هاي بشر دوستانه – فرهنگي- اجتماعي و آموزشي سازمان

·         مشاركت در كلاسها و كارگاه­هاي آموزشي و دوره­هاي باز آموزي

·         برنامه­ريزي و اجراي طرحها  و پروژه هاي مورد نياز سازمان

·         حضور مستمر و ثمر بخش در تصميم سازي و تصميم گيريها

·         تلاش در جهت معرفي و شناساندن فعاليتهاي سازمان به ساير جوانان و اقشار مختلف جامعه

·         جلب مشاركت ساير جوانان علاقمند و واجد شرايط عضويت

تبصره: ارتقاء عضويت براساس رده­هاي مختلف اعضا و داوطلبان (عادي- فعال- ويژه) در دستور العمل جامع اطلاع رساني، فراخوان و پذيرش با شناسه ج/1 قيد گرديده است.

 

رده­هاي داوطلبي در تيم­هاي بشر دوستانه

داوطلب عادي

داوطلب فعال

داوطلب ويژه

 

داوطلب عادي:

فردي است كه دوره آ«وزشي عمومي آشنايي با جمعيت هلال احمر (1) را گذرانده و با اداي سوگند نامه عضويت ، با حضور در تيم هاي بشر دوستانه و امدادي آمادگي خود را براي شركت در فعاليتهاي بشر دوستانه و امدادي اعلام مي­نمايند .

 

داوطلب فعال:

فردي است كه از داوطلب عادي او حداقل شش ماه سپري شده باشد و ضمن گذراندن دوره كامل آموزش­هاي عمومي (آشنايي با جمعيت هلال احمر (1) ،اخلاق نيك ورزي در اسلام و امداد و كمكهاي اوليه عمومي) با عضويت در يكي از تيم­هاي بشر دوستانه يا امدادي مشاركت داشته باشد.

تبصره1: ميزان ساعات حضور داوطلب در دوره­هاي آموزشي و يا اردوها (اعم از اردوهاي آ«وزشي ، اردوهاي فرهنگي، اردوهاي جهادي، اردوهاي امدادي و ...) در سرانه فعاليت وي محاسبه ميگردد.

تبصره2: كليه داوطلباني كه در طول سال حداقل يك طرح علمي – كاربردي در راستاي اهداف جمعيت ارايه دهند داوطلب فعال محسوب مي­گردند

تبصره3: داوطلباني كه در طول سال حداقل در سه فعاليت بشر دوستانه كاربردي از قبيل اهداء خون، كاروان نيكوكاري و يا طرح مسافرين نوروزي، جمع آوري كمكهاي مردمي و ... شركت نمايند و يا در يك فعاليت سه بار حضور داشته باشد، داوطلب فعال محسوب مي­گردند.

 

داوطلب ويژه:

فردي كه حداقل با داشتن دو سال سابقه عضويت و گذراندن كليه دوره­هاي آ«وزشي عمومي و تخصصي سازمان، ضمن داشتن تجربه كافي در فعاليتهاي امدادي و بشر دوستانه در هدايت و رهبري تيم­ها مهارت داشته و حداقل به ميزان 200 ساعت در طول سال در فعاليتهاي بشر دوستانه يا امدادي مشاركت داشته باشد.

تبصره1: ميزان ساعات حضور داوطلب در دوره­هاي آموزشي و يا اردوها (اعم از اردوهاي آ«وزشي ، اردوهاي فرهنگي، اردوهاي جهادي، اردوهاي امدادي و ...) در سرانه فعاليت وي محاسبه ميگردد.

تبصره2: داوطلبان فعالي كه در طول سال حداقل يك طرح علمي – كاربردي در راستاي اهداف جمعيت ارايه دهند داوطلب ويژه محسوب مي­گردند

تبصره3: داوطلباني كه در طول سال حداقل در سه فعاليت بشر دوستانه كاربردي از قبيل اهداء خون، كاروان نيكوكاري و يا طرح مسافرين نوروزي، جمع آوري كمكهاي مردمي(طي سه مرحله مشاركت) و ... شركت نمايند و يا در يك فعاليت سه بار حضور داشته باشد، داوطلب ويژه محسوب مي­گردند

تبصره4: ارتقاء رده­هاي مختلف عضويت و يا داوطلبي با كسب شرايط ذكر شده و پيشنهاد معاون امور جوانان استان و تصويب مدير عامل استان ميسر خواهد بود.
 

دوشنبه 27 آذر 1396
  اتحادیه    کمينه 

 

 

 

 

 

 

    کمينه 
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.