پیامهای آموزشی زلزله

یکی از اقدامات ایمنی قبل از وقوع زلزله محکم و ثابت کردن کتابخانه و دیگر اشیای سنگین با بست و تسمه مخصوص به دیوار است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن