پیامهای آموزشی زلزله

برای آمادگی هنگام وقوع زلزله، از قبل با اعضای خانواده خود هماهنگ کنید که اگر مخاطره اتفاق افتاد و بیرون از خانه و دور از هم بودید، کجا همدیگر را پیدا کنید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن