پیامهای آموزشی زلزله

کیف شرایط اضطراری (شامل جعبه کمک‌های اولیه، مقداری پول نقد، کپی کارت شناسایی اعضای خانواده و اسناد مهم، آب بسته‌بندی‌شده، غذای خشک و فاسد نشدنی، رادیو باتری خور، چراغ‌قوه، کنسرو بازکن، سوت، وسایل بهداشتی ویژه بانوان، لباس مناسب فصل، داروها و وسایل موردنیاز بیماران و افراد دارای شرایط خاص در خانواده، وسایل ویژه نوزادان و …) را برای شرایط اضطراری که مجبور به ترک منزل هستید به‌ویژه هنگام وقوع مخاطراتی مانند زلزله، تهیه کنید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن